Mums zudušie... Anna Jirgens Casey

Anna Jirgens Casey, age 79, died on April 21, 2017, at St. Vincent’s Hospital in Portland, OR, of natural causes, with members of her family at her bedside.

Anna was born on January 3, 1938 in Riga, Latvia. In 1945, when she was 7, her family was split and forced to leave her native country due to its occupation by Nazi Germany during World War II, and then later by the Soviet Union. After the war, her family was reunited and she spent years in DP camps in northern Germany. In 1949, she and her refugee family immigrated to America. They arrived in Martinsville, VA during that summer with two suitcases and $20 in their pocket. Her father, once a successful store manager in Latvia, was able to find work on the assembly line at Bassett Furniture in Martinsville. Being the only one in her family who could speak English, at age 11, she was the family spokesperson for all business matters.

Anna graduated from Martinsville High School in 1956. She was a nearly straight-A student, graduating as the class salutatorian, while also working at a five-and-dime store to help make ends meet for her family. She placed third at the State of Virginia high school spelling bee. She went on to earn a pharmacy degree in 1960 from George Washington University in Washington DC, with honors, and was the only woman in her pharmacy class.

After marrying John Casey, a pharmacist she met at a Bethesda, MD drug store, in 1961, she helped raise two sons and spent 38 years as a pharmacist. She was truly one of the pioneers for women working in retail pharmacy, as, at that time, most women pharmacists were relegated to working in hospitals. She retired from Fred Meyer Pharmacy in Portland, OR (Raleigh Hills), after working there for 25 years, in 1998.

She is survived by her husband, John Casey, of Portland, her sons John Casey Jr (wife Stephanie) of Sherwood, OR, and Paul Casey of Mesquite, TX, and three granddaughters, Madeline, Christina, and Maija Casey, all of Sherwood, OR. Anna and John shared 56 blissful years of marriage together.

Anna had a very gregarious nature and would start many long conversations with complete strangers. She was warm and friendly with everyone she met, whether it was a nurse, a desk clerk, a waiter, or even the Queen of the Netherlands, whom she once met. With her encyclopedic knowledge and her great memory, she was able to find common events or places visited with most people. She loved reading, playing word games with her family, finishing the daily crossword, traveling, and the outdoors: gardening, camping, and hiking. She especially loved spending time at her beach house at Manzanita on the Oregon Coast. She was very proud of her Latvian heritage and attended many events at the local Latvian church. She was able to return to Latvia and visit long lost friends and relatives after her retirement.

She will be remembered for her kindness, compassion, making and keeping many friendships, and her zest for life.

Mums zudušie... Andrejs Grīslis

 

Dzimis -1933. gada 1. septembrī Raunas pagasta, vecāku lauku mājā “Ausekļos”.

Miris - 2017. gada 21. janvārī,  Bīvertonā, Oregonā.

Andrejs piedzima Jānim un Martai Grīsļiem. Bērnību pavadīja augot kopā ar savām māsām Dagmāru (Hill ) un Ritu (Sēja).

1944.g. septembrī  visa ģimene atstāja Latviju, līdz beidzot nonāca bēgļu nometnē Eslingenā, Vācijā.

1949. gada oktobrī ģimene iebrauca Ņujorkā un tad devās tālāk uz Oregonu.

1952. gadā Andrejs beidza Jūdžīnas (Eugene)  vidusskolu. 

1958. gadā pabeidza Oregon Technical Institute un saņēma gradu “Electronic Technology”.

1958. gadā Andrejs Grīslis pārcēlās uz Ziemeļkaliforniju un strādāja “Teledyne”, kā electronic technician līdz 1993. gadam.

 1965. gadā Andrejs apmeklējot un piedaloties Sanfrancisko - SF LV koŗu mēģinājumos, iepazinās ar Guntu Cīruli.

1968. gadā Gunta un Andrejs apprecējās, kāzas svinēja Bostonā.

1970.gada februārī  Andrim un Guntai piedzima meita Māra Alexandra. Guntas vecāki pārcēlās no Bostonas uz Sanfrancisko, lai palīdzētu audzināt mazmeitu, kamēr abi vecāki strādāja.

1995. gadā ģimene pārcēlās uz Portlandi, Oregonā. Uz Portlandi pārcēlās arī Guntas vecāki.  Ceļojums tika veikts, lai varētu būt tuvāk Andreja māsu Dagmāras un Ritas ģimenēm.

Andrejs pavadīja pensijas dienas kopjot dārzu, ceļojot, makšķerējot, sēņojot, dziedot latviešu korī, skatoties sportu (īpašiOregon Ducks).

Ar neizsakāmu atbildības izjūtu un mīlestību Andrejs aprūpēja Latviešu Centru un Baznīcu. Rūpējās par ēkām un aktīvi piedalījās Oregonas Latviešu Biedrības un Oregonas Latviešu Ev. Lut. draudzes notikumos.

Mums zudušie... Vija Bambe, dz. Šnore

Dzimusi Latvijā 1931. gada 11. decembrī;

Mūžībā 2016. gada 25. maijā, Oregonas pavalstī, ASV;

Latvijā piederēja pie Rīgas Doma un Skultes draudzēm.

Latviju atstāja 1944. gadā un nonāca Zviedrijā, kur satika Kārli Bambi un aprecējās 1951. gada 18. augustā. Ģimenē četri bērni: Ilga, Jānis, Pēteris, Daina.

Ģimene vēlāk pārceļas uz ASV, Austrumu krastu, kur Kārlis Bambe - mežzinis, kuŗš pabeidzis Baltijas Universitāti, Vācijā strādā celtniecībā.

Viņš ASV atgūst mežziņa tiesības, ģimene nonāk Oregonā, Kūsbejā (Coos Bay). Bambes ģimene šo laiku sauc par trimdas gadiem, jo jādzīvo tālu no latviešu centreim un sabiedrības. Ģimene pārceļas uz Sālemu un Vija un Kārlis kļūst par aktīviem mūsu Oregonas latviešu sabiedrības locekļiem. Viņi abi dzied Portlandes Latviešu korī. 

Kad latvieši nopērk baznīcu no amerikāņu baptistu draudzes 1976. gada oktobrī un nākošajā gadā sāka zāles un citu blakus telpu celtniecību, tad talcinieku vidū katru svētdienu varēja redzēt Viju un Kārli Bambes. Daži cilvēki pat izteicās, ka bez Bambes palīdzības un zināšanām Centrs nebūtu uzcelts.

Kārlis un Vija Bambes pārcēlās uz Latviju, kur viņi uzcēla skaistu māju Rojā, Kurzemē, bet viņi turpināja piederēt pie mūsu draudzes, maksāja nodevas.

Kārlis Bambe aizgāja mūžībā 2007. gada decembrī. Tagad viņam pievienojusies arī ilggadīgā dzīves biedre Vija.

Juris Orle, Oregonas Latviešu Ev. Lut. draudzes priekšnieks

Mums zudušie ... Gunārs Ķilpe

Dzimis Latvijā, Alūksnē 1932. gada 11. septembrī.

Mūžībā 2016. gada 18. aprīli, Brush Prairie, Vašingtonas pavalstī, ASV.

Pulkvedis Gunārs Ķilpe draudzē iestājās 1997. gada 7.maijā. Viņš bija virsnieks ASV Armijā un Vietnamas kaŗā komandēja bataljonu, pēc tam strādāja U.S. Army Core of Engineers. Viņš saņēma daudz apbalvojumus par nopelniem kaŗā un civilā dzīvē.

Viņš bija cītīgs mūsu dievkalpojumu apmeklētājs, piedalījās draudzes gada sapulcēs, Centra aptīrīšanas talkās, Dziesmu svētkos un citos latviešu sarīkojumos.

Juris Orle, Oregonas Latviešu Ev. Lut. draudzes priekšnieks